Regulamin

Regulamin sklepu

Sklep Internetowy działający pod nazwą Muchmore. Właścicielem jest osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą pod nazwą Anna Szkudlarek z siedzibą pod adresem ul. Dembowskiego 9/9 71-533 Szczecin., NIP: PL7632089593, REGON:321224171

Sklep Internetowy prowadzi sprzedaż towarów za pośrednictwem internetu, w formie umowy zawieranej na odległość pomiędzy osobą zamawiającą (Kupującym), a sklepem (Sprzedającym). Towary są nowe i wolne od wad. Zamówienia są realizowane w dni robocze. Cena podawana przy towarze jest wiążąca w chwili złożenia przez Kupującego zamówienia.

Wszystkie materiały zamieszczone na stronie (zdjęcia, teksty, materiały graficzne) stanowią własność firmy Anna Szkudlarek. Wykorzystanie ich bez zgody właściciela strony jest zabronione.

Płatności za zakupione towary można dokonywać na nr konta bankowego: Anna Szkudlarek mBank 40 1140 2004 0000 3802 7428 1107 lub za pomocą systemów płatności Przelewy24.pl.

Zamówienia są przyjmowane poprzez poprawnie wypełniony formularz zamówienia, dostępny podczas procedury zakupu towarów. Moment złożenia zamówienia jest momentem zawarcia umowy pomiędzy Kupującym a Sprzedającym i jest równoznaczny z akceptacją niniejszego Regulaminu.

Koszty przesyłki są pokrywane przez Kupującego.

Wysyłka dokonywana jest za pomocą Poczty Polskiej.

Sprzedawca realizuje zamówienia w ciągu 24 godzin od momentu zaksięgowania wpłaty za zamówienie.

Zwroty i reklamacje

Sprzedający dokłada wszelkich starań, aby jak najwierniej odwzorować kolory produktów na zdjęciu, ale nie ponosi odpowiedzialności za różnice wynikające z indywidualnych ustawień urządzeń użytkownika. Różnice w kolorze nie są podstawą do reklamacji.

Zgodnie z ustawą z dnia 30 maja 2014 r. o ochronie praw konsumenta, Kupujący ma prawo do zwrotu zakupionego towaru bez podania przyczyny w terminie 14 dni kalendarzowych od daty otrzymania przesyłki.

Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, Kupujący  musi poinformować Sprzedającego o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy sprzedaży.

W przypadku odstąpienia od umowy sprzedaży Kupujący musi odesłać lub przekazać zwracany, nieuszkodzony, towar niezwłocznie, na adres firmy Anna Szkudlarek ul. Dembowskiego 9/9, 71-533 Szczecin, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym Kupujący poinformował Sprzedającego o odstąpieniu od umowy. Kupujący ponosi koszt bezpośredni zwrotu towaru.

Do przesyłki należy dołączyć dowód sprzedaży.

Zwroty są realizowane tylko na konto bankowe.

W przypadku stwierdzenia przez Kupującego niezgodności towaru z umową, ma on możliwość reklamowania zakupionego produktu poprzez zgłoszenie drogą e-mailową. Kupujący ma prawo żądać doprowadzenia towaru do stanu zgodnego z umową poprzez nieodpłatną naprawę albo wymianę, chyba, że naprawa albo wymiana są niemożliwe lub wymagają nadmiernych kosztów. Jeżeli sprzedający nie będzie w stanie wywiązać się z określonych żądań, Kupujący ma prawo domagać się stosownego obniżenia ceny albo może odstąpić od umowy. Reklamacja zostanie rozpatrzona w trybie 7 dni roboczych.

Postanowienia końcowe

W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem obowiązują przepisy kodeksu cywilnego oraz ustawy o ochronie niektórych praw konsumentów oraz odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny z dnia 31 marca 2000 r. Dz.U. nr 22 poz.271).

Informacje na temat polityki ochrony prywatności

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), informujemy, że właścicielem i operatorem tej strony internetowej muchmore.pl oraz Administratorem danych osobowych zbieranych na stronie jest firma Anna Szkudlarek z siedzibą w Szczecinie 71-533, ul. Dembowskiego 9/9, NIP: 7632089593.

Więcej informacji na temat przetwarzania danych osobowych można uzyskać poprzez formularz kontaktowy udostępniony na stronie kontakt lub pod adresem e-mail: kontakt.muchmore@gmail.com

Po zakupie produktu na stronie muchmore.pl, dane osobowe są przetwarzane w szczególności w celu wykonania zawartej umowy, w tym:

• dla celów korzystania z naszych usług,
• obsługi zgłoszeń (np. przez formularz kontaktowy);
• kontaktowania się w celach związanych ze świadczeniem usług;
• przetwarzania danych dla celów podatkowych i rachunkowych.

Przetwarzamy dane osobowe również w celach wskazanych poniżej, na podstawie prawnie uzasadnionego interesu muchmore.pl, którym jest:
• zapewnienie obsługi usług płatniczych;
• zapewnienie dostawy zakupionego towaru

Po wyrażeniu zgody, przetwarzamy dane osobowe w celu:
zapisywania danych w plikach cookies, gromadzenia danych ze stron www i aplikacji mobilnych;
wysyłania newsletterów.
Zgodę na przetwarzanie danych osobowych, można wycofać w dowolnym momencie.
Sklep wymaga podania następujących danych osobowych, aby móc zawrzeć i wykonać umowę, a tym samym świadczyć usługę:
• imię i nazwisko
• adres do korespondencji
• adres e-mail
• numer telefonu
• jeśli jest potrzebna faktura – informacje do wystawienia faktury, np. dane firmy i jej adres.

Podanie danych jest dobrowolne.
Gwarantujemy prawo dostępu, sprostowania oraz usunięcia danych, ograniczenia ich przetwarzania, prawo do ich przenoszenia, niepodlegania zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu, a także prawo do wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych.
Dane osobowe udostępniamy jedynie podmiotom wspierającym sklep muchmore.pl w świadczeniu usług drogą elektroniczną, czyli takim, które zapewniają usługi płatnicze, wspomagają obsługę klientów sklepu muchmore.pl oraz firmom zajmującym się realizacją dostawy zamówienia
• Przelewy24 – obsługa płatności
• Poczta Polska S.A.

Możemy przekazać dane osobowe organom publicznym walczącym z oszustwami i nadużyciami.
Przechowujemy dane osobowe przez czas obowiązywania zawartej umowy, a także po jej zakończeniu w celach:
• wykonania obowiązków wynikających z przepisów prawa, w tym w szczególności podatkowych i rachunkowych,
• statystycznych i archiwizacyjnych,
• maksymalnie przez okres 10 lat od dnia zakończenia wykonania umowy.